top of page

מה זה עבורנו גישור בגירושין

גישור הוא דיאלוג המתקיים בין בני זוג שהחליטו להיפרד ושואפים להגיע להסכם גירושין שיסדיר את מגוון הנושאים הנובעים מהפרידה.

תפקידנו ליצור גישור שיש בו תקשורת פתוחה ונקיה, סיעור מוחות והעלאת רעיונות.

גישור שיאפשר לבני הזוג לדבר זה עם זו בביטחון, לקבל ההחלטות לעבר פתרון מוסכם, המייצג את מלוא הצרכים שלהם והמאפשר להם חיים בנפרד.

עקרונות מרכזיים בגישור

הליך גישור הוא הליך המתבסס על רצון ובחירה.

הליך גישור מתקיים רק כל עוד שני בני הזוג מעוניינים בו.

ניתן להפסיק את הליך הגישור בכל שלב.

 

כשמגיעים להסכם גירושין, ההחלטות מקבלות תוקף משפטי.

הליך הגישור חסוי ולא ניתן להשתמש במידע שיעלה בו בבית המשפט או בעתיד בכלל.

מתי כדאי לפנות אלינו

כאשר הצדדים מחויבים להיות בקשר

עתידי, לדוגמא כאשר יש לבני הזוג ילדים.

כאשר אתם מסכימים כי אתם, המתאימים

ביותר לקבל את ההחלטות שישפיעו על

שארית חייכם (אתם ולא צד שלישי שיחליט עבורכם). 

כאשר אתם מוכנים לשוחח זה עם זו במטרה

להגיע לפתרונות האופטימליים עבור שניכם.

גישור מתאים גם כאשר אינכם מסכימים

בנושאים מהותיים.

​​

אנחנו כמגשרות מיומנות נסייע לכם גם

כאשר קיימים פערים שנדמה שאינם ניתנים לגישור.

יתרונות הגישור

נותן מענה אופטימלי לצרכים של שני הצדדים.

אתם המשפיעים על התוצאה (לעומת הליך משפטי בו השופט קובע מה נכון לכם).

חסכוני ביותר, מוגדר ותחום מבחינת עלות.

הליך קצר יחסית, וקצר מהותית מהליך משפטי המעכב את המשך חייכם, ועלול לפגוע מאוד בילדים.

מאפשר להיוועץ בעו"ד ולקבל יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר.

מבסס תקשורת בין בני הזוג, שתסייע גם בקבלת החלטות עתידיות.

מתנהל בסביבה בטוחה, מוגנת ומכובדת.

המגשר פועל לקרב את הצדדים, בשונה ממאבק משפטי בו עורכי הדין לא פעם מחריפים את הקונפליקט. הגישור מחזק שיח והתמודדות משותפת, לטובת הילדים וההורות העתידית שלכם.

איך מתבצע הליך הגישור

הפגישה הראשונה, היא פגישת היכרות חינמית בה נסביר על תהליך הגישור ונעריך את התאמתו עבורכם.

שאר הפגישות מתקיימות בתדירות סבירה על פי הצורך וההתקדמות.

במסגרת הגישור אנו נפגשות עם שני בני הזוג הן בפגישות משותפות והן בפגישות אישיות.

אורך תהליך ממוצע עד לגיבוש הסכם נע בין 10-5 פגישות. האורך שלו בפועל תלוי בכמות הנושאים שיש לדון בהם, במורכבותם, ובאופי התקשורת בין בני הזוג.

לאורך התהליך כל אחד מהצדדים רשאי להתייעץ עם מומחים לפי הבנתו.

בסוף התהליך ההסכמות שהתגבשו הופכות להסכם גירושין.

לאחר החתימה הסכם הגירושין מוגש על ידינו לבית המשפט לקבלת תוקף משפטי.

bottom of page